top of page

Producer: Irakli Bedukadze, Vakho Chikvaidze

Director: Irakli Bedukadze, Vakho Chikvaidze
Camera: Irakli Bedukadze, Vakho Chikvaidze, Nika Lebanidze, Alexander Melikov, Salome Sagaradze,

Luka Nakashidze, Giorgi Enuqidze, Gogita Chikvaidze

Aerial shots: Copter, Nika Lebanidze
Cable Camera: Avto Sujashvili, David Aphkhaidze
Sound Director: Alexander Shenrog
Music: Alexander Shenrog
Special thanks to: Beka Talakhadze, Tato Nadiradze, David Qisishvili 

bottom of page